Loading…

“นางสาวพรพิมล สุดสงวน” ศิษย์เก่าคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ยาเสพติด

“นางสาวพรพิมล สุดสงวน” (ศิษย์เก่าคณะจิตวิทยา รหัส 56) นักจิตวิทยา คลินิกรักษ์ใจ หน่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ยาเสพติด ในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ของ นักเรียน นักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และกิจกรรม รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ภาคเช้า แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

❤❤❤❤❤❤
#ความภูมิใจของคณะจิตวิทยาเกษมบัณฑิต
#ศิษย์เก่าคณะจิตวิทยา
#เรียนจิตวิทยาเกษมบัณฑิต
————————–
ที่มาภาพ: วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์