Loading…

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะจิตวิทยา ภายใต้ชื่อโครงการ “Psychology Open House 2020” ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

เปิดตัว คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ คณะจิตวิทยา

ศิษย์เก่า มาบรรยายเเลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการทำงาน และเเนะเเนวทางอาชีพให้กับน้องๆ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1