Loading…

นักศึกษาคณะจิตวิทยา​ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอม โดยเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19

 นักศึกษาคณะจิตวิทยา​ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต​ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดเทอมในการหารายได้​ระหว่างที่เรียน โดยเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19👩‍🔬👩‍🚀

นักศึกษาคณะจิตวิทยา

-น.ส.​อนันตญา​ ม่วงศรี
-น.ส.อิงตะวัน​ ลาโพธิ์
-น.ส.​อรอนงค์​ กิจไธสง
-น.ส.​มณฑิยา​ จั่นเพ็ชร์
-น.ส.​แสงแข​ เนาวบัตร
-น.ส.​มณฑาทิพย์​ จันทร