Loading…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง การบริหารจัดการความขัดแย้ง สำหรับผู้บริหาร (ระดับ 7)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง เรื่อง การบริหารจัดการความขัดแย้ง สำหรับผู้บริหาร (ระดับ 7) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์โฟร์วิง คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
+15
คุณ, Mee Mee, Pom Jakkapong และคนอื่นๆ อีก 18 คน
แชร์ 2 ครั้ง
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ความคิดเห็น

 

จิตวิทยาเกษมบัณฑิตมีเงินกู้ยืม กยศ. วงเงิน 200,000 บาท
👉ขอแบบคำขอกู้ยืมเงิน #เด็ก64 👇👇 ตรงนี้เลย!!

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

Kasem Bundit University มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ส่งข้อความ

มาดูกัน???
วงเงินกู้ยืม #ค่าเล่าเรียน
คณะที่ถูกใจ โดนใจ ได้สูงสุงเท่าไหร่???
^
ขอแบบคำขอกู้ยืมเงิน #เด็ก64 👇👇 ตรงนี้เลย!!
h

ดูเพิ่มเติม

 

 

Mee Mee และอีก 1 คน

 

แชร์ 1 ครั้ง

 

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์

ความคิดเห็น

 

 

 

 

 

บอร์ดประมวลความรู้
รายวิชา จว.429
จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
ภาคเรียนที่ 2/2563

การวิเคราะห์ตัวละคร เรื่อง “วัยเเสบสาเเหรกขาด โครงการ 2″…

ดูเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

+4

 

 

 

 

 

คุณ, Sukanya Mamin, Mee Mee และคนอื่นๆ อีก 2 คน

 

 

แชร์ 1 ครั้ง

 

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

 

ความคิดเห็น

 

 

 

 

เตรียมพร้อมกับการกู้ยืมระบบใหม่ Digital Student Loan Fund System (DSL)
สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมขั้นตอนแรก คือ
1. โหลดแอปพลิเคชันกยศ.connect Download ได้แล้ววันนี้

ทั้ง iOS และ Android…

ดูเพิ่มเติม

 

 

Digital Student loan

 

 

WSA.DSL.STUDENTLOAN.OR.TH
Digital Student loan
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิตอล

 

 

 

 

2

 

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

 

ความคิดเห็น

 

 

 

 

25 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยบรรยายเรื่อง “แนวทางการหางานของนักศึกษาจบใหม่ในยุค โควิค-19” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

 

 

 

 

 

 

 

 

+2

 

 

 

 

 

คุณ, Mee Mee, Korkieat Limwongsakul และคนอื่นๆ อีก 9 คน

 

 

แชร์ 2 ครั้ง

 

ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์

 

ความคิดเห็น