Loading…

ติดต่อเรา

คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วิทยาเขตพัฒนาการ

ห้อง 3220 ชั้น 2 อาคารเกษมสรรค์ (อาคาร 3) 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร 0-2320-2777 ต่อ 1328

วิทยาเขตร่มเกล้า

ห้อง R2501 ชั้น 5 อาคารเกษมนครา (อาคาร 2 )
60 ถนน ร่มเกล้า แขวง มีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

e-mail : psychology@kbu.ac.th