Kasem Bundit University

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การสร้างแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

อ่านบทความ

รายงานการวิจัย

บทความวิจัย
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรุู้สำหรับผู้ปกครองและครุูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

อ่านบทความ

งานวิจัยเอนเตอร์เทนเนอร์ในองค์การ

บทความทางวิชาการ
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ธั.ค. 2556

อ่านบทความ

Power Network
การครองใจคน

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 301
วันที่ 16-31 ส.ค. 2559

อ่านบทความ
บรรยากาศการรับน้องเข้า บ้านจิตวิทยา วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

บรรยากาศการรับน้องเข้า บ้านจิตวิทยา วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวรได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวรได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี ได้ให้สัมภาษณ์รายการ กายใจ ช่อง Now 26

อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี ได้ให้สัมภาษณ์รายการ กายใจ ช่อง Now 26

......

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th