Kasem Bundit University

งานวิจัยเอนเตอร์เทนเนอร์ในองค์การ

บทความทางวิชาการ
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ธั.ค. 2556

อ่านบทความ

Power Network
การครองใจคน

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 301
วันที่ 16-31 ส.ค. 2559

อ่านบทความ

Power Network
การครองใจคน

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 301
วันที่ 16-31 ส.ค. 2559

อ่านบทความ

Power Network
วินัย ปัญหาของคนไทย

บทความทางวิชาการ
ฉบับที่ 300
วันที่ 1-15 ส.ค. 2559

อ่านบทความ
ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเเสดงผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเเสดงผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4

ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560...

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

...

อ่านเพิ่มเติม
นัักศึกษาคณะจิตวิทยาให้สัมภาษณ์ใน นิตยสาร Campus Star

นัักศึกษาคณะจิตวิทยาให้สัมภาษณ์ใน นิตยสาร Campus Star

เนื่องด้วยคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับการติดต่อจากคุณตาล (นิตยสาร Campus Star)...

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา จัดโครงการ จิตอาสา...พัฒนาชุมชน

คณะจิตวิทยา จัดโครงการ จิตอาสา...พัฒนาชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th