อาชีพและการทำงาน

card image

นางสาวอาภา ชังชั่ว

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวอาภา ชังชั่ว

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม "ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เรียนคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ไม่ประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลของอาจารย์ในคณะที่อบอุ่นและเป็นกันเองเปรียบเสมือนครอบครัว รุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมถึงการเรียนการสอนที่มีความเข้าใจง่าย และสามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รู้สึกมีความสุขที่ได้เรียนคณะนี้ และมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึง"

card image

นางสาวดารารัตน์ เมฆลอย

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นางสาวดารารัตน์ เมฆลอย

ตำแหน่ง : Operation Data บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

card image

นางสาวจริยา ไชยวงค์

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นางสาวจริยา ไชยวงค์

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

card image

นางสาววรัญญา ฉิมกรด

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาววรัญญา ฉิมกรด

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาศูนย์บริการสาธารณสุข62 ตวงรัชฎ์ฯ

card image

นางสาวเกตุฤดี สุขเงิน

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นางสาวเกตุฤดี สุขเงิน

ตำแหน่ง : HR & financeบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "คณะจิตวิทยาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 คุณครูเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่ถึงแม้เราจบออกไปนานแต่ไหน แต่หันกลับมาเมื่อไรก็เจอแต่พลังบวก"

card image

นายธีระวัฒน์ สันทา

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นายธีระวัฒน์ สันทา

ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระครศรีอยุธยา กระทรวงแรงงาน

card image

นางสาวสุภาพลอย ดีษะเกตุ

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวสุภาพลอย ดีษะเกตุ

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2-3 ขวบศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์

card image

นางสาววิลาสินี นิ่มนวล

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นางสาววิลาสินี นิ่มนวล

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา โรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

card image

นางสาวอรอนงค์ กิจไธสง

บัณฑิตรุ่นที่ : 9

นางสาวอรอนงค์ กิจไธสง

ตำแหน่ง : พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สังกัด : สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร //เหตุผลที่เรียนคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจ และสามารถนำความรู้ที่ศึกษานำมาพัฒนาตนเองทั้งในด้านการใช้ชีวิตและประยุกต์กับการทำงานได้หลากหลาย"

card image

นางสาววรรธตรี แสงเพชรรัตน์

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นางสาววรรธตรี แสงเพชรรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาอโศก

card image

นางสาววริษฐา วงษ์คณานุรักษ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นางสาววริษฐา วงษ์คณานุรักษ์

ตำแหน่ง : คุณครู สถาบัน Bright up kids

card image

นางสาวอิงตะวัน ลาโพธ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 9

นางสาวอิงตะวัน ลาโพธ์

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธาณสุข 10 สุขุมวิท สังกัด : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร // "เหตุผลที่เรียนคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "ดิฉันรู้สึกประทับใจที่ได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมากๆค่ะ การเรียนจิตวิทยาทำให้ดิฉันมีมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตที่อยู่ในความเป็นจริง สามารถทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการมีความรู้ด้านจิตวิทยาเป็นสิ่งสำคัญมากๆเมื่อได้เข้าสู่ชีวิตของการทำงาน ดิฉันสามารถนำความรู้ด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้การทำงานในองค์กรเป็นไปได้อย่างราบรื่น และสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะจิตวิทยาทุกท่าน ที่ตั้งใจมอบความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับดิฉัน ตลอดจนเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆในคณะที่น่ารักและเป็นกันเอง ทำให้การเรียนตลอดทั้งสี่ปีของดิฉันนับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและสนุกกับการเรียนมากๆเลยค่ะ❤️"

card image

นางสาวลักษณวรรณ มหาโชติ

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นางสาวลักษณวรรณ มหาโชติ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Assistant HR Manager) โรงแรมไดมอนด์ รีสอร์ท ภูเก็ต (บริษัทซิลค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

card image

นางสาวพิมพ์พิทักษ์ พลพิมพ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 5

นางสาวพิมพ์พิทักษ์ พลพิมพ์

ตำแหน่ง : ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนเพลินพัฒนา //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "ตลอด 4 ปีที่เรียนจะรู้สึกเสียดายเวลาและโอกาสมาก แต่โชคดีที่เราได้เต็มที่กับทุกอย่าง ทุกกิจกรรมที่เราทำได้ เลยรู้สึกไม่ได้เสียดาย แต่ก็ยังยังอย่างทำอีกนะคะเพราะว่าสนุกค่ะ จากที่ได้ช่วยเหลืองานหรือมีประสบการณ์ต่าง ๆ ส่งผลเวลาที่เราไปทำงานเราได้ใช้ประสบการณ์ หรือ ทักษะที่เราได้รับ มาใช้ในตอนที่เราทำงานค่ะ เช่น การปรับตัวกับผู้อื่น มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีจิตใจช่วยเหลืออาสากับเพื่อนร่วมงาน"

card image

นางสาวกฤษณี วังสะวิบูลย์

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวกฤษณี วังสะวิบูลย์

ตำแหน่ง : ครูผู้นำกิจกรรม บริษัท Gymboree (จิมโบรี) สาขา พาซิโอรามคำแหง

card image

นางสาวณิชกานต์ ประสาทโพธิ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นางสาวณิชกานต์ ประสาทโพธิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อาวุโส ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้าลาดกระบัง

card image

นายจิตรภาณุ แย้มยิ่ง

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นายจิตรภาณุ แย้มยิ่ง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษา สังกัด ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต // ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต // "ตลอด 4 ปี จนจบการศึกษาสู่ว่าที่บัณฑิตรหัส 59 คณะจิตวิทยานี้ให้อะไรกับผมเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ตลอดจนถึงโอกาสต่าง ๆ ที่ผมได้รับ แสดงให้เห็นถึงความอบอุ่ม ความผูกพันที่ได้รับจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ และพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคน ผมภูมิใจที่ผมจบจากคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ทำให้นักศึกษาอย่างผมเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่พร้อม และมีคุณภาพ"

card image

นายยศพิชัย ใจใส

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นายยศพิชัย ใจใส

ตำแหน่ง : ผู้จัดการบริหารร้านกาแฟมวลชน บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

card image

นายกิตติ หนูนา

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นายกิตติ หนูนา

ตำแหน่ง : Account Executive บริษัท True Corporations

card image

นางสาวสายฝน แสนเมือง

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นางสาวสายฝน แสนเมือง

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา ฝ่ายจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลศรีธาตุ จ.อุดรธานี //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต // "ก้าวแรกของการเป็นนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จนกระทั้งสำเร็จการศึกษา และได้ปฏิบัติงานที่ตรงตามความต้องการแล้วนั้น ถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาหลายปีแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ยังตราตรึงอยู่ในใจของศิษย์คนนี้ คือ ความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น และความปรารถนาดีของคณาจารย์ทุกท่าน ที่ส่งมอบให้อย่างสม่ำเสมอมา ถึงแม้ว่าดิฉันจะเดินทางเข้าศึกษาต่อที่คณะนี้ และใช้ชีวิตที่เมืองหลวงเพียงคนเดียว ต้องห่างไกลจากพ่อแม่ จากครอบครัว แต่กลับรู้สึกอบอุ่นใจ และทางครอบครัวนั้นต่างรู้สึกสบายใจ ไม่กังวลใจใดๆ ทั้งสิ้น นั่นแสดงให้เห็นว่าคณะจิตวิทยาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และการปฎิบัติตัวของคณาจารย์ทุกท่าน ที่เห็นลูกศิษย์ทุกคนเป็นดั่งลูกหลาน พร้อมที่จะพลักดัน ส่งศิษย์ให้ถึงฝั่ง ตลอดจนการมีเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องในคณะที่มีความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน เปรียบเสมือนเป็นหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นนักจิตวิทยาที่มีคุณภาพ จากการขัดเกลาของคณาจารย์ทุกๆ ท่าน

card image

นางสาวอมรา กงเพ็ชร

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวอมรา กงเพ็ชร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารครัวดอกไม้ขาว สาขา 1 บริษัท ไอซิสอาร์ติมิส จำกัด

card image

นางสาวสุพัตรา มะลิ

บัณฑิตรุ่นที่ : 5

นางสาวสุพัตรา มะลิ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยาเกษมบัณฑิต// "เป็นคณะที่เรียนสนุก มีเพื่อนที่น่ารัก คณะอาจารย์ที่เคารพและน่ารักที่สุด ซึ่งฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะนี้ ฉันภูมิใจและดีใจมากๆค่ะ"

card image

นางสาวศรัณย์ญภัทร หวังโชติกุล

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นางสาวศรัณย์ญภัทร หวังโชติกุล

ตำแหน่ง : Recruitment and Retentionบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "ถ้าย้อนความทรงจำไปสมัยเรียนมหาวิทยาลัย จะนึกถึงเพื่อนๆ และคุณครูทุกๆท่าน ตอนนั้นรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น เป็นกันเอง และความเอาใจใส่ของครูทุกๆท่าน เชื่อว่าเพื่อนๆ และน้องๆทุกๆคนที่ได้เข้ามาเรียน นอกจากได้วิชาความรู้แล้ว จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกอบอุ่นเหล่านี้ด้วยเช่นกันค่ะ"

card image

นางสาวพนิตา ม่วงสุวรรณ

บัณฑิตรุ่นที่ : 7

นางสาวพนิตา ม่วงสุวรรณ

ตำแหน่ง : เลขานุการ โรงเรียนอนุบาลปาลินา (ในเครือบริษัท บ้านปิยะดา จำกัด) //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "ตอนแรกที่เข้ามายอมรับว่ายังไม่ได้รู้สึกร่วมอะไรกับคณะนี้เท่าไหร่ พึ่งจะมารู้สึกตอนช่วงประมาณปี 3-4 อาจารย์ทั้งคณะพร้อมช่วยเหลือดูแลนักศึกษาทุกคน รวมถึงเพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือดูแลกันจนจบ รวมถึงการได้ลองฝึกทำอะไรหลายๆอย่าง ลงมือปฏิบัติ ทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆและประสบการณ์ดีๆในการทำงานในอนาคต"

card image

นางสาวมณฑา เมืองวงศ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวมณฑา เมืองวงศ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลบริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "คณะจิตวิทยา เปรียบเหมือนกระจกเงา สะท้อนให้เราได้เห็นตัวเองในทุกๆวัน ว่ากว่าจะผ่าน 4 ปีมาได้ 😅 คณะจิตวิทยาทำให้เรารู้สึกเหนื่อยมากๆ ด้วยความที่คณะเราคนน้อย เวลาต้องทำกิจกรรมอะไรทุกคนก็จะทำไม่ต่ำกว่า 1 หน้าที่ แต่เชื่อไหมว่าการที่เราเหนื่อยไปด้วยกันมันเปลี่ยนเป็นพลังนะ มันทำให้เรารักกันมากขึ้นไปอีก อาจารย์ทุกท่านจะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกัน วิธีการสอนต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือ ความรักและความหวังดีที่มีให้ลูก(ศิษย์) ทุกคน 💚อ. นภาพร สาวแซบที่มีรอยยิ้มหวานๆให้ลูกศิษย์ทุกคนเสมอ 💚อ.เอก ผู้มีคำพูดติดปากว่า ‘งงมั้ยลูก’ และผู้คลั่งไคล้ยีราฟมากๆ 💚อ.วัฒน์ รอยยิ้มบาดหัวใจไม่แพ้กับคำพูดของท่านเลยค่าาา 💚อ.ประณต น่ารัก ใจดี ทีเมตตา สาาาธุ และท่านอื่นๆที่มิได้กล่าวถึง"

card image

นายธนพล ผิวเหลือง

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นายธนพล ผิวเหลือง

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไนซ์ แอพพาเรล จำกัด (สาขาหนองบัวลำภู) //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "นอกจากเนื้อหาการเรียนที่เต็มไปด้วยความรู้สำหรับการทำงานต่อหลังเรียนจบแล้ว ยังมีการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนที่หลากหลาย ตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 4 ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์กับกลุ่มเด็กอนุบาล กลุ่มเด็กปถม กลุ่มเด็กมัธยม กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มสูงอายุ รวมถึงการพัฒนาตนในด้านการฝึกอบรม การสัมมนาต่างๆ พูดได้เลยว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้จริงอย่างแน่นอน"

card image

นางสาว สายสุดา อนุโลม

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นางสาว สายสุดา อนุโลม

ตำแหน่ง : คุณครูผู้สอนระดับอนุบาล โรงเรียนรักษ์วิทยา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

card image

นางสาวธาริณี จันทร์หอม

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นางสาวธาริณี จันทร์หอม

ตำแหน่ง : จัดซื้อเชื้อเพลิง, ประชาสัมพันธ์ บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด

card image

นางสาวอมลวรรณ อิ่มอาบ

บัณฑิตรุ่นที่ : 6

นางสาวอมลวรรณ อิ่มอาบ

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "จากที่ได้เข้าเรียนในคณะจิตวิทยา ดิฉันรู้สึกสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกับคณาจารย์ และเพื่อนๆ โดยเฉพาะท่านอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ต่างให้ความสำคัญกับลูกศิษย์ทุกคน มีความเข้าอกเข้าใจในทุกเรื่องอย่างลึกซึ้งและสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจให้กับลูกศิษย์เป็นอย่างดีเสมอมา จนจบจบการศึกษา และในทุกครั้งที่มีโอกาศที่ได้กลับไปพบเจอท่านอาจารย์หรือเพื่อนๆ ดิฉันรู้สึกอบอุ่นใจในทุกๆครั้ง"

card image

นางสาววิภารัตน์ กระแสร์

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นางสาววิภารัตน์ กระแสร์

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "คณะจิตวิทยาเป็นมากกว่าที่ ที่ให้ความรู้ เป็นที่ ที่ให้เราได้ฝึกตน ได้ค้นพบตัวตน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยมีอาจารย์ทุกท่านคอยชี้แนะแนวทางอยู่เสมอ ขอบคุณที่แห่งนี้ที่มอบความรู้และประสบการณ์ ขอบคุณอาจารย์ที่สอนให้เราเติบโตมาได้อย่างดี"

card image

นางสาวสร้อยสุดา ปัญญาน้ำ

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวสร้อยสุดา ปัญญาน้ำ

ตำแหน่ง : Senior Sales Executive บริษัท Designm จำกัด

card image

นางสาวพรพิมล สุดสงวน

บัณฑิตรุ่นที่ : 5

นางสาวพรพิมล สุดสงวน

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกรักษ์ใจ หน่วยจิตเวช โรงพยาบาลบุรีรัมย์

card image

นางสาววลัยพร ศรีเสวก

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาววลัยพร ศรีเสวก

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 "ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยารู้สึกภูมิใจมากๆ ที่ได้เรียนกับอาจารย์ทุกท่านที่เก่งและเชี่ยวชาญ ดูแล ห่วงใย ใกล้ชิด อบอุ่นเสมือนครอบครัว มีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย เข้าใจง่าย อีกทั้งรู้สึกดีใจที่ได้รู้จักกับพี่ๆน้องๆ ในคณะ และได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะจิตวิทยา เกษมบัณฑิต"

card image

นางสาวสุภาพร ดีสะเกตุ

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวสุภาพร ดีสะเกตุ

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรืองล้ำเลิศ //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต // "เป็นคณะที่ให้มากกว่าความรู้ เปลี่ยนเราไปในทางที่ดี ทั้งทัศนคติ ความคิด และการให้เหตุผลกับสิ่งรอบตัว การทำงานบริการแบบเรา ต้องอาศัยทั้งความรูและความเข้าใจคนไข้รายบุคคล รักคณะนี้ รักครู รักอาจารย์ทุกท่านค่ะ😁🙏🙏"

card image

นายมนตรี บุญสว่างวงศ์

บัณฑิตรุ่นที่ : 2

นายมนตรี บุญสว่างวงศ์

ตำแหนง ครูแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

card image

นางสาวอรอุมา เก้าเอี้ยน

บัณฑิตรุ่นที่ : 1

นางสาวอรอุมา เก้าเอี้ยน

ตำแหน่ง : Customer Service โรงพยาบาลรามคำแหง

card image

นางสาวพิชญาภัค หอมนาน

บัณฑิตรุ่นที่ : 9

นางสาวพิชญาภัค หอมนาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานด้านสาธารณสุข สังกัด : สำนักศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร // เหตุผลที่เรียนคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาและเรียนรู้พฤติกรรมคน ทำให้รู้จักวิธีการรับมือถึงปัญหา ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเอง สามารถนำศาสตร์ความรู้ทางจิตวิทยา นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถปรับตัวในการเข้ากับคนอื่นๆ ได้"

card image

นางสาวนริศรา ศรีสอน

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวนริศรา ศรีสอน

ตำแหน่ง : นักสันทนาการปฏิบัติการ สังกัดกรมการปกครอง กองการศึกษา เทศบาลตำบลค้อวัง จังหวัดยโสธร //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะจิตวิทยา คณะนี้เป็นมากกว่าการเรียน เป็นการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้นอยากขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน หล่อหลอมให้ศิษย์ได้มีวันนี้"

card image

นางสาวปุริณิตย์ ศักดิ์เขียว

บัณฑิตรุ่นที่ : 3

นางสาวปุริณิตย์ ศักดิ์เขียว

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ ประจำเขต ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตลาดกระบัง //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต// "ตอนแรกก่อนที่มาเรียน ไม่ได้ชอบ หรือ มีความรู้อะไร เกี่ยวกับคณะเลย เรียนไปทำไม เรียนเกี่ยวกับอะไร นี่ไม่รู้เลย ด้วยซ้ำ แต่....ตอนนั้นคือคิดแค่ว่าเรียนๆไปให้ได้วุฒิจะทำอะไรค่อยว่ากัน แต่พอได้มาเรียนจริง บอกเลยความคิด และทัศนคติที่มีก็เปลี่ยนไปเยอะมาก คือความรู้ทุกๆอย่างที่ได้จากการเรียนจิตวิทยา สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน กับคนรอบข้าง กับเพื่อน กับงานที่ทำ คือพอได้เรียนแล้วชอบมาก และคิดย้อนหลังกลับไปว่า เราเลือกเรียนไม่ผิดสาขา ในส่วนของอาจารย์และบุคลากรที่คณะก็น่ารัก เก่งๆทุกท่าน ให้ความเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างมาก ตอนแรกก่อนมาเรียนคิดว่า มหาวิทยาลัยเอกชน อาจารย์คงไม่อะไรมาก คงจะให้สนใจนักศึกษาก็คงไม่ แต่พอมาเรียน มันไม่ใช่อย่างที่คิด คือ ตรงข้ามกับความคิดที่คิดไว้ตั้งแต่แรกหลายอย่างมาก อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดีมาก จนส่วนตัวคิดว่า คงหาอาจารย์ที่ใส่ใจกับนักศึกษา คอยดูแล คอยตามให้นักศึกษาเรียนจบ ตามหลักสูตรนี่จากที่อื่นคงยาก ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจาก คณะจิตวิทยา อาจารย์ผู้สอน ที่สั่งสอนมา สามารถนำมาใช้ได้จริงกับชีวิตการทำงาน กับเพื่อนร่วมงาน กับบุคคลรอบข้าง และทำให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ในส่วนของเพื่อนร่วมคณะ ร่วมรุ่น น่ารักทุกคนเลย คือเรามีอะไรจะคอยช่วยเหลือกัน อยู่กันแบบเพื่อน พี่น้อง อยู่กันแบบครอบครัว คือมิตรภาพดีๆหาได้จากที่นี่จริงๆ"

card image

นางสาวผ่องศรี พิศนุ

บัณฑิตรุ่นที่ : 4

นางสาวผ่องศรี พิศนุ

ตำแหน่ง : ธุรการ บริษัทออโต้มาร์ท //ความรู้สึกที่มีต่อคณะจิตวิทยา// "รู้สึกดีใจและประทับใจมากค่ะ คิดไม่ผิดที่ได้มาเรียนคณะจิตวิทยา ได้เรียนแล้วทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์มากขึ้น ทำให้เรามองโลกในแง่บวก อยากช่วยเหลือผู้อื่น เห็นคุณค่าในตัวและผู้อื่น อาจาร์ในคณะใจดี เข้าใจนักศึกษา ช่วยเหลือให้ความรู้นักศึกอยู่เสมอ"