Loading…

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงผลการฝึกปฏิบัติงาน” ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการแสดงผลการฝึกปฏิบัติงาน”
ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

ณ ห้อง Exhibition Hall อาคารเกษมนครา ชั้น 1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

#PY405การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา