Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

เด็กจิตวิทยาเกษม อยู่บ้านเป็นจิตอาสา

เด็กจิตวิทยาเกษม อยู่บ้านเป็นจิตอาสา
นายจิตรภาณุ แย้มยิ่ง นักศึกษาคณะจิตวิทยา😊😊
กลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมเป็นจิตอาสาปฏิบัติการคัดกรอง COVID-19 ในโครงการจัดตั้งโรงทาน
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)
ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต