Loading…

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อพิเศษ เรื่อง “บุคลิกภาพกับการสอบสัมภาษณ์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”

27 ก.ย. 2565 (9.00-16.00 น.)
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อพิเศษ เรื่อง “บุคลิกภาพกับการสอบสัมภาษณ์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิศวกรรมการบิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า จำนวน 12 คน
ณ ห้อง R4207 อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต