Kasem Bundit University
ประมวลภาพ โครงการน้อมรำลึกบูชาครู คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพ โครงการน้อมรำลึกบูชาครู คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 1 สังกัดกรุงเทพฯ

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 1 สังกัดกรุงเทพฯ

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 1 สังกัดกรุงเทพฯ

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 1 สังกัดกรุงเทพฯ

......

อ่านเพิ่มเติม
อ.นภาพร อยู่ถาวร และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

อ.นภาพร อยู่ถาวร และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

......

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาเก่าจิตวิทยา ต้อนรับน้องๆ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาเก่าจิตวิทยา ต้อนรับน้องๆ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

......

อ่านเพิ่มเติม
นายจิตรภาณุ เเย้มยิ่ง นักศึกษาคณะจิตวิทยา ผ่านการคัดเลือกพิจารณาทุนการศึกษา1ใน7คน !

นายจิตรภาณุ เเย้มยิ่ง นักศึกษาคณะจิตวิทยา ผ่านการคัดเลือกพิจารณาทุนการศึกษา1ใน7คน !

......

อ่านเพิ่มเติม
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยาได้รับรางวัล

คณะจิตวิทยาได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2" ในการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่

คณะจิตวิทยา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่ "Psychology Open House 2019"

......

อ่านเพิ่มเติม
บุคลิกภาพของความเป็นครู โดย อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

บุคลิกภาพของความเป็นครู โดย อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

......

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษา คณะจิตวิทยา ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบฮีโร่ ในโครงการเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 6

นักศึกษา คณะจิตวิทยา ได้รางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบฮีโร่ ในโครงการเยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 6

......

อ่านเพิ่มเติม
บุคลิกภาพของความเป็นครู โดย อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

บุคลิกภาพของความเป็นครู โดย อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

......

อ่านเพิ่มเติม
อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขา และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วม โครงการ

อ.นภาพร อยู่ถาวร หัวหน้าสาขา และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วม โครงการ "Smart Student Smart Life"

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

......

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ให้เกียรติมาเปิดนิทรรศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ให้เกียรติมาเปิดนิทรรศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก ในหัวข้อ ติดอาวุธด้วย Soft Skills

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม อบรมครู/ผู้ดูแลเด็ก ในหัวข้อ ติดอาวุธด้วย Soft Skills

......

อ่านเพิ่มเติม
นายกสโมสรนักศึกษาและรุ่นพี่คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับน้องใหม่ รหัส 62 ภาคฤดูร้อน

นายกสโมสรนักศึกษาและรุ่นพี่คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับน้องใหม่ รหัส 62 ภาคฤดูร้อน

......

อ่านเพิ่มเติม
รู้ตนพ้นทุกข์ , ทักษะทางสังคม และทักษะการเผชิญและเเก้ปัญหา

รู้ตนพ้นทุกข์ , ทักษะทางสังคม และทักษะการเผชิญและเเก้ปัญหา

......

อ่านเพิ่มเติม
อ.ดร.เจษฎา อังกาบสี และคณะ เข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง ยกระดับการสื่อสารในองค์กร ด้วยเเนวคิด OKRs

อ.ดร.เจษฎา อังกาบสี และคณะ เข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง ยกระดับการสื่อสารในองค์กร ด้วยเเนวคิด OKRs

......

อ่านเพิ่มเติม
ทักษะการปฏิเสธ และ Self-assertion

ทักษะการปฏิเสธ และ Self-assertion

......

อ่านเพิ่มเติม
สานเป้าหมาย การมองโลกในเเง่ดี และการเคารพคุณค่าในตนเอง

สานเป้าหมาย การมองโลกในเเง่ดี และการเคารพคุณค่าในตนเอง

......

อ่านเพิ่มเติม
การจัดการอารมณ์ และการสร้างความสุข

การจัดการอารมณ์ และการสร้างความสุข

......

อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนอนุบาล

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนอนุบาล

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

ประมวลภาพการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

......

อ่านเพิ่มเติม
ปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันรัก ส่งพี่ By น้อง คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันรัก ส่งพี่ By น้อง คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2561

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยผ่านชุมชนเกาะเกร็ด

คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 เรียนรู้วิธีการทำขนมไทยผ่านชุมชนเกาะเกร็ด

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 สาธิตการทำขนมไทย

คณะจิตวิทยาจัดโครงการ เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ประจำปีการศึกษา 2561 สาธิตการทำขนมไทย

......

อ่านเพิ่มเติม
นักจิตวิทยาในยุค 4G ประจำปีการศึกษา 2561

นักจิตวิทยาในยุค 4G ประจำปีการศึกษา 2561

......

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาในรายวิชา จว.205 จิตวิทยาความสุข คณะจิตวิทยา ไปร่วมงานแสดงผลงานของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ประจำปี 2561

นักศึกษาในรายวิชา จว.205 จิตวิทยาความสุข คณะจิตวิทยา ไปร่วมงานแสดงผลงานของเรือนจำพิเศษมีนบุรี ประจำปี 2561

......

อ่านเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศงาน Open House 2018 คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ภาพบรรยากาศงาน Open House 2018 คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

......

อ่านเพิ่มเติม
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง คุณภาพชีวิตในวัยผู้สูงอายุ

คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง คุณภาพชีวิตในวัยผู้สูงอายุ

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมอำลาสถาบันรัก ปีการศึกษา 2560

คณะจิตวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมอำลาสถาบันรัก ปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของคุณลักษณะด้านการไม่ยึดติดเหนียวแน่นในตัวตนต่อการลำเอียงเข้าข้างกลุ่ม

กิจกรรมการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของคุณลักษณะด้านการไม่ยึดติดเหนียวแน่นในตัวตนต่อการลำเอียงเข้าข้างกลุ่ม

......

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้ารับการพัฒนาบุคลิกภาพด้าน มารยาทในการรับประทานอาหารตะวันตก

นักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้ารับการพัฒนาบุคลิกภาพด้าน มารยาทในการรับประทานอาหารตะวันตก

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา เปิดโลกกิจกรรม 2561

คณะจิตวิทยา เปิดโลกกิจกรรม 2561

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามรอยพ่อหลวง

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ตามรอยพ่อหลวง

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 61 เข้าสู่บ้านจิตวิทยา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะจิตวิทยา ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 61 เข้าสู่บ้านจิตวิทยา

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพกิจกรรม คณะจิตวิทยา น้อมรำลึกบูชาครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรม คณะจิตวิทยา น้อมรำลึกบูชาครู และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

......

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4

โครงการ เกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการบ้านวัดโรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : ปากบ่อโมเดล ปีที่ 4

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2018

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะจิตวิทยาจัดให้มีการประชุมวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ กลยุทธ์ติดอาวุธให้ลูกศิษย์

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ กลยุทธ์ติดอาวุธให้ลูกศิษย์

......

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ให้กับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร

นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการคิด ให้กับเด็กนักเรียนชั้น อนุบาล 2 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพ โครงการ English for Successful Life โดย คณะจิตวิทยา

ประมวลภาพ โครงการ English for Successful Life โดย คณะจิตวิทยา

......

อ่านเพิ่มเติม
The Psychology of Gatsby Vintage

The Psychology of Gatsby Vintage

.....

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา จัดทำโครงการ เรียนรู้วิถีไทยผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

คณะจิตวิทยา จัดทำโครงการ เรียนรู้วิถีไทยผ่านภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

.....

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา จัดทำโครงการ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง (สถาบันปลูกป่า ปตท.)

คณะจิตวิทยา จัดทำโครงการ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง (สถาบันปลูกป่า ปตท.)

.....

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพในโครงการ นักจิตวิทยาในยุค Thailand 4.0 คณะจิตวิทยา

ประมวลภาพในโครงการ นักจิตวิทยาในยุค Thailand 4.0 คณะจิตวิทยา

.....

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเเก่นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเเก่นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

.....

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาได้ไปบรรยายเรื่อง เพิ่มการคิด พิชิตการสอน ให้กับครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาได้ไปบรรยายเรื่อง เพิ่มการคิด พิชิตการสอน ให้กับครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

.....

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา

ประมวลภาพ โครงการศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) จ.ปทุมธานี .....

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพคณะจิตวิทยา โครงการมารู้จัก Q&A กันเถอะ

ประมวลภาพคณะจิตวิทยา โครงการมารู้จัก Q&A กันเถอะ

ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น. - 12.00 น.....

อ่านเพิ่มเติม
แสดงความยินดีกับแชมป์ซีเกมส์

แสดงความยินดีกับแชมป์ซีเกมส์

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มกบ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีและขอบคุณ กิ๊ฟ จงกลพรรณ กิติธรากุล นักศึกษาคณะจิตวิทยา...

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ "น้อมรำลึก...บูชาครู" คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพ นักศึกษาคณะจิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาน้องใหม่สัมพันธ์ (Freshy Games ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพ นักศึกษาคณะจิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาน้องใหม่สัมพันธ์ (Freshy Games ) ประจำปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต และนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

อาจารย์อรรควิช จารึกจารีต และนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ณ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

......

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี  การศึกษา 2559 ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 4.38 จากระดับคะแนนเต็ม 5

คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2559 ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 4.38 จากระดับคะแนนเต็ม 5

......

อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้้ผลการประเมินในระดับดี (3.57)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้้ผลการประเมินในระดับดี (3.57)

......

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ประณต เค้าฉิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะจิตวิทยา รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงลูกวัยรุ่น

รศ.ประณต เค้าฉิม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะจิตวิทยา รับเชิญเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ การเลี้ยงลูกวัยรุ่น

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา ได้รับเชิญบรรยายที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต

อาจารย์ประจำ คณะจิตวิทยา ได้รับเชิญบรรยายที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่องการตั้งเป้าหมายในชีวิต

......

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2560

ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวลดาวัลย์ แย้มนาขา นักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวลดาวัลย์ แย้มนาขา นักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

......

อ่านเพิ่มเติม
บรรยากาศการรับน้องเข้า บ้านจิตวิทยา วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

บรรยากาศการรับน้องเข้า บ้านจิตวิทยา วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวรได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวรได้รับเชิญไปบริการวิชาการแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพฯ

......

อ่านเพิ่มเติม
	อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี ได้ให้สัมภาษณ์รายการ กายใจ ช่อง Now 26

อาจารย์ ดร.เจษฎา อังกาบสี ได้ให้สัมภาษณ์รายการ กายใจ ช่อง Now 26

......

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะจิตวิทยาได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง พฤติกรรมและปัญหาทางพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยใน

นักศึกษาคณะจิตวิทยาได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง พฤติกรรมและปัญหาทางพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยใน

......

อ่านเพิ่มเติม
นายกสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา และตัวแทนคณะกรรมการสโม เข้าร่วมอบรม การพัฒนาผู้นำนักศึกษา ยุค Thailand 4.0

นายกสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา และตัวแทนคณะกรรมการสโม เข้าร่วมอบรม การพัฒนาผู้นำนักศึกษา ยุค Thailand 4.0

......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายเรื่อง การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายเรื่อง การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ รัตนวงศ์แข อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญ......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มกบ ได้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มกบ ได้เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2560...

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์และนักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการความหลาก หลายในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

อาจารย์และนักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการจัดการความหลาก หลายในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

...

อ่านเพิ่มเติม
 คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม..ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดล ปี 3

คณะจิตวิทยา ให้บริการวิชาการแก่สังคม..ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ปากบ่อโมเดล ปี 3

คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กประถม......

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาสาขา วิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาสาขา วิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

...

อ่านเพิ่มเติม
ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเเสดงผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเเสดงผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะจิตวิทยาชั้นปีที่ 4

ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560...

อ่านเพิ่มเติม
นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

นักศึกษาคณะจิตวิทยา กลุ่มวิชาโทพัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมเล่านิทาน และกิจกรรมพัฒนาการคิดให้กับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนลำผักชี

...

อ่านเพิ่มเติม
นัักศึกษาคณะจิตวิทยาให้สัมภาษณ์ใน นิตยสาร Campus Star

นัักศึกษาคณะจิตวิทยาให้สัมภาษณ์ใน นิตยสาร Campus Star

เนื่องด้วยคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับการติดต่อจากคุณตาล (นิตยสาร Campus Star)...

อ่านเพิ่มเติม
คณะจิตวิทยา จัดโครงการ จิตอาสา...พัฒนาชุมชน

คณะจิตวิทยา จัดโครงการ จิตอาสา...พัฒนาชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม
ประมวลภาพ งานมัชฉิมนิเทศคณะจิตวิทยา เรื่อง ทักษะทางสังคมกับสถิติหรรษา

ประมวลภาพ งานมัชฉิมนิเทศคณะจิตวิทยา เรื่อง ทักษะทางสังคมกับสถิติหรรษา

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1504 อาคาร 1...

อ่านเพิ่มเติม

Psychologist as in Disney Night

งานปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบันรัก ส่งพี่ By น้อง ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพ โครงการ ENGLISH FOR SUCCESSFUL LIFE ประจำปีการศึกษา 2559

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืิอ...

อ่านเพิ่มเติม

คณะจิตวิทยาสืบสานวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย งามล้ำค่าสู่สากล ขนมไทย

มื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น...

อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนคณะจิตวิทยา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำพิเศษมีนบุรี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร คุณสุกัญญา บำเพ็ญกลึง และคุณสุดารัตน์ จามจุรี...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศงาน Open House 2016 คณะจิตวิทยา

ภาพบรรยากาศงาน Open House 2016 คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (เมื่อวันที่ 8-9 ธ.ค. 2559)​

อ่านเพิ่มเติม

สโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา จัดโครงการ ชุดนักศึกษาแต่งกาย อย่างไร?ให้ดูดี

โดยให้ร่วมลงคะแนนนักศึกษาที่แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องเเละเหมาะสม ตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตั้งเเต่วันที่ 7 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

อ่านเพิ่มเติม

"การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวใน สังคมยุคใหม่"

ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.15 - 12.15 น. เเละ เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

คณะจิตวิทยา นำนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยเข้าร่วมงาน ITU Telecom World 2016 เปิดโลกการเรียนรู้ ชมนวัตกรรมด้านการสื่อสารจากทั่วโลก ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา ได้รับรางวัล โครงการ 100.5 พลังความดีเริ่มที่ตัวเรากับ ปตท.

เนื่องด้วย อ.ดร.เจษฎา อังกาบสี และอ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาคณะจิตวิทยา ส่งภาพเข้าประกวด พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพ ในโครงการ "100.5 พลังความดีเริ่มที่ตัวเรากับ ปตท."​

อ่านเพิ่มเติม

คณาจารย์คณะจิตวิทยา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภา​พ​

คณาจารย์คณะจิตวิทยา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา จัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่อง ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภา​พ​

อ่านเพิ่มเติม

การจัดฝึกอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะจิตวิทยา ในหัวข้อเรื่อง “จุ๊กกรู๊....รู้นะว่าอยากลอง”

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ​ศึกษาใน​รายวิชา จว.307 จิตวิทยาการฝึกอบรมเบื้องต้น เข้าทำการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้เรื่่องการป้องกัน...

อ่านเพิ่มเติม

คณะจิตวิทยาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะจิตวิทยาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559...

อ่านเพิ่มเติม

คณะจิตวิทยา จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ให้เเก่นักศึกษาในรายวิชา จว.307, จว.406, จว.408 และ จว.409

เข้าเยี่ยมชม ผลิตชิ้นส่วนของรถไถและ ชิ้นส่วนของจักรยาน ยนต์ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มประสิทธิภาพ...

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา เข้าร่วมกีฬา Freshy Game 2016

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา เข้าร่วมกีฬา Freshy Game 2016 นอกจากนี้ยังได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกองเชียร์ และได้รับเหรียญทองแดงจากกีฬาเปตองหญิงด้วย...

อ่านเพิ่มเติม

คณะจิตวิทยาจัดให้มีการไหว้ครู

สโมสรนักศึกษาเเละนักศึกษาทุกชั้นปีคณะจิตวิทยา เเสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการจัดงาน จิตวิทยาน้อมรำลึกบูชาครู ​ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2559...

อ่านเพิ่มเติม

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา
Tel : 02-320-2777 ต่อ 1328
Email : psychology@kbu.ac.th

ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาคณะจิตวิทยา

งานวิจัยของนักศึกษาคณะจิตวิทยา