Loading…

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาในการสอนดนตรีเด็ก ให้กับครูผู้สอนดนตรี การแสดง และศิลปะ สถาบัน Sound Colors Studio

อ.นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง จิตวิทยาในการสอนดนตรีเด็ก ให้กับครูผู้สอนดนตรี การแสดง และศิลปะ จำนวน 7 คน
ในวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถาบัน Sound Colors Studio