Loading…

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “แนวทางการหางานของนักศึกษาจบใหม่ในยุค โควิค-19” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

อาจารย์นภาพร อยู่ถาวร เป็นวิทยากรในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยบรรยายเรื่อง “แนวทางการหางานของนักศึกษาจบใหม่ในยุค โควิค-19” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564