Loading…

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารจัดการ ให้กับสัตวแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์

ผศ.ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ เป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารจัดการ ให้กับสัตวแพทย์และบุคลากร จำนวน 14 คน
ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ โรงพยาบาลสัตว์ปาริชาต สุวินทวงศ์